Onderdeel van Beterinzaken.nl

  • 8 / 10
54 reviews

Wat is boekhouden

Boekhouden is het op een systematische manier administreren van financiële zaken. Alle inkomsten en uitgaven worden verwerkt, zodat er een goed inzicht onstaat in de financiën. Dit overzicht wordt gebruikt zodat er verantwoording kan worden gegeven over het financiële beleid. Ook kunt u aan de hand van de boekhouding beslissingen maken en kijken waar verbeteringen mogelijk zijn. Boekhouden en administratie betekent veelal hetzelfde.

Met boekhouden krijgt u inzicht in uw inkomsten en uw uitgaven, hierdoor weet u wat de vermogenspositie van uw bedrijf is. Dit maakt het mogelijk om financiële keuzes weloverwogen te maken. Ook kunt u inzicht krijgen in de mogelijke financiële voordelen die u kunt toepassen voor uw bedrijf.

Doelen van boekhouding

Boekhouden houdt kortgezegd in dat u uw administratie overzichtelijk bijhoudt, meestal op een dagelijkse basis. Boekhouden heeft een aantal doelen, namelijk:

    • Het afleggen van verantwoording aan de Belastingdienst

U moet als ondernemer aan de Belastingdienst kunnen onderbouwen waar u uw winst vandaan haalt. Een goede financiële boekhouding maakt dit mogelijk.

    • Inzicht creëren voor uzelf

Een duidelijk gestructureerde boekhouding geeft ook uzelf een goed beeld van hoe u er precies voorstaat. Dit kan u helpen om de juiste keuzes te maken voor uw bedrijf.

    • Inzicht voor derden

Wanneer u gefinancieerd wilt worden door geldverstrekkers (banken), wordt er inzicht gevraagd in uw boekhouding. Uw geldverstrekker kijkt onder andere naar de balans en de winst- en verliesrekening. Ook zijn kengetallen nodig, zoals de liquiditeit en jaarverslagen van voorgaande jaren. In het geval dat u een lening wilt afsluiten, is een goede boekhouding dus een vereiste.

Boekhouden voor ondernemers

Bent u ondernemer? Dan heeft u te maken met facturen, bankafschriften en losse kassabonnetjes. Al deze losse documenten geven technische informatie per artikel of per geleverde dienst.

Verder zijn er ook nog de belastingaanslagen, verzekeringpremies, aflossingen en rentebetalingen. U heeft dus een enorme berg aan informatie. Wanneer deze informatie niet op een overzichtelijke manier wordt vastgelegd, verliest u snel het overzicht. Dit geldt niet alleen voor grote ondernemingen, maar ook voor een klein bedrijf en zzp’ers.

U kunt ervoor kiezen om de boekhouding zelf uit te voeren. Maar, wanneer dit te veel werk wordt, raden we aan om een boekhouder in te schakelen die dit uit handen neemt. Klik hier om vrijblijvend boekhouders uit uw buurt te vergelijken.